Publicerad: 30 januari 2019

Webbundersökning, Information till alla

Kommuner har under 2016 och 2017 gjort en självgranskning av sina egna webbsidor och svarat på 256 olika frågor om innehåll, tillgänglighet och kvalitet. Undersökningen Information till alla behöver uppdateras och förnyas därför har inte SKL gjort någon undersökning under 2018.

  • Under 2018 har SKL gjort en översyn av undersökningen därför har inte heller någon undersökning Information till alla 2018 genomförts.
  • Under våren 2019 kommer SKL i dialog med deltagande kommuner i Kommunens Kvalitet i Korthet att diskutera hur vi ska göra med undersökningen för 2019.
  • Den enskilda kommunen kan däremot genomföra undersökningen på egen hand om de vill.

Läs vidare om Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot