Publicerad: 4 oktober 2018

Webbundersökning, Information till alla 2018

Kommuner har under 2016 och 2017 gjort en självgranskning av sina egna webbsidor och svarat på 256 olika frågor om innehåll, tillgänglighet och kvalitet. Undersökningen Information till alla behöver uppdateras och förnyas därför kommer inte SKL att göra någon undersökning 2018.

Under 2018 kommer SKL att göra en översyn av undersökningen, tillsammans med en del andra mått som ingår inom Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). För att skapa utrymme för översynen kommer inte SKL göra någon undersökning - Information till alla - under 2018. Måttet 13 kommer inte heller att ingå i KKiK år 2018.

Den enskilda kommunen kan däremot genomföra undersökningen på egen hand om de vill.

Läs vidare om Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot