Publicerad: 14 juni 2018

Politisk styrning

Kommuner, landsting och regioner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. SKL ger stöd i kommuner, landsting och regioners utveckling av den politiska styrningen både på system- och individnivå.

Illustration människor

SKL har genomfört ett utvecklingsarbete tillsammans med ett antal kommuner kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. 

Logga för Kommek

Kommek lyfter ämnen som är högaktuella för förtroendevalda. Tonvikten ligger på ekonomi och styrning, men spännvidden för de olika seminarierna är stor. SKL medverkar i många seminarium och har en monter i mässhallen. Vi ser fram emot ditt besök.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot