Publicerad: 29 januari 2019

Politisk styrning

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. SKL ger stöd i kommuner och regioners utveckling av den politiska styrningen både på system- och individnivå.

Illustration människor

Stödmaterial och utbildningar för dig som är nyvald förtroendevald inom områden som rör ditt politiska uppdrag.

Logga för Kommek

En utbildning för fullmäktige i att förebygga och trygga mot hat, hot och våld. En satsning i samarbete med regeringen.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot