Publicerad: 22 augusti 2019

Politisk styrning

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. SKL ger stöd i kommuner och regioners utveckling av den politiska styrningen både på system- och individnivå.

Illustration: människor vid ett torg där en person håller ett tal.

Stödmaterial och utbildningar för dig som är nyvald förtroendevald inom områden som rör ditt politiska uppdrag.

Illustration: pratbubblor.

En utbildning för fullmäktige i att förebygga och trygga mot hat, hot och våld. En satsning i samarbete med regeringen.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot