Publicerad: 2 mars 2017

Politisk styrning

Kommuner, landsting och regioner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. SKL ger stöd i kommuner, landsting och regioners utveckling av den politiska styrningen både på system- och individnivå.

Två glada kvinnor.

Aktiviteter och stöd under 2017 för dig som vill fortsätta att utvecklas i uppdraget – att styra och leda en kommun, ett landsting eller en region samt att utvecklas som politisk ledare.

En man och en kvinna som sitter och samtalar vid ett bord.

I en ny skrift får du en kortfattad överblick över lagstiftningen på korruptionsområdet, hur korruption kan upptäckas och vad som är viktigt att tänka på när en incident sker.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot