Publicerad: 17 maj 2019

Att på lokal nivå verka för en positiv utveckling av det demokratiska samtalet

SKL, liksom Medieinstitutet Fojo, har ett uppdrag att arbeta förebyggande kring hat och hot som drabbar förtroendevalda respektive journalister. I samarbete erbjuder SKL och Fojo 2-4 kommuner att genomföra samtal på lokal nivå, där företrädare för förtroendevalda och journalister kan mötas i ett konstruktivt samtal.

Förtroendevalda och journalister har bägge ett viktigt demokratiskt uppdrag, och deltar återkommande i det demokratiska samtalet. Den hårda samtalstonen samt hat- och hotfulla uttryck riskerar att tysta både journalister och politiker.

Under ett webbinarium i april 2019 samtalade förtroendevalda och journalister, som båda är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld. Samtalet handlade om hur företrädare för dessa demokratibärande grupper, såväl var för sig, som gemensamt kan bidra till en samhällsdebatt utan hat och hot. Kan de med respekt för varandras uppdrag verka för en positiv utveckling av det demokratiska samtalet?

Nu går vi vidare i detta gemensamma arbete! Målet är att gemensamt hitta ståndpunkter för hur samarbetet kan ske i ett framåtsyftande perspektiv att tillsammans påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet så att det blir mer respektfullt, och därmed mer tillgängligt och attraktivt för medborgarna att delta i.

Ansvar och genomförande

  • Samtalet genomförs lokalt på tidpunkt som önskas lokalt.
  • SKL och Fojo fungerar tillsammans som samtalsledare samt bidrar med kunskap om respektive grupps utsatthet och situation.
  • Medverkande lokalt på orten bidrar med vilka som ska bjudas in, lokal för samtalet samt eventuell förtäring.

Intresseanmälan

Om ni vill delta, skicka intresseanmälan till anna-lena.pogulis@skl.se eller hanna.andersson@lnu.se

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot