Publicerad: 13 februari 2018

Förebyggande arbete kring hat och hot mot förtroendevalda

På Demokratidagen 2018 får du möta Nybro- och Uppsala kommun som har utvecklat systematiska arbetssätt för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda, men också att vara förberedd på hur kommunen ska agera om det uppstår.

Att förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker, dels kan vårt öppna samhälle påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

Anmäl dig till Demokratidgen 2018

Du är välkommen!

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot