Publicerad: 17 oktober 2017

Fullmäktigeledamoten och mandatperioden

Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? För att få en fördjupad bild av dessa frågor har SKL finansierat en forsknings-rapport av statsvetarna Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall från Linköpings universitet.

Forskningsrapport: Fullmäktigeledamoten och mandatperioden

I rapporten presenteras resultatet från tre enkätomgångar enligt följande intervall:

  • före valet 2014,
  • i början av 2015, och
  • under våren och sommaren 2016.

I enkätutskicket har rapportförfattarna har ställt frågor till ett stort antal av dem som kandiderade till kommunfull­mäktige i 2014 års val.

Undersökningen beskriver hur erfarenheten av att komma in som ny i kommunpolitiken påverkar den nya politikerns syn på kommunpolitiken, på sig själv och sina möjligheter
att påverka. Vidare undersöks politikernas syn på förutsättningar att fullgöra uppdraget, liksom olika aspekter av den lokala demokratin.

Tanken är att forskarna ska fortsätta att följa kandidaterna under mandatperioden för att få en bättre förståelse för varför vissa väljer att lämna sina förtro­endeuppdrag i förtid

Rapportförfattarna pekar på några utmaningar för den svenska representativa demokratin som att:

  • de förtroendevalda är mindre nöjda med demokratin än vad medborgarna är,
  • och att erfarenheten av ett fullmäktigeuppdrag inte tycks stärka det politiska självförtroendet.

”Fullmäktigeledamoten och mandatperioden” är den andra rapporten i serien.
2015 publicerades ”Att ta plats i politiken”. Där forskarna presenterar resultat från två enkätomgångar kring temat; Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå?

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot