Publicerad: 20 juni 2019

Ingen politiker ska behöva stå ut med hot, hat eller andra trakasserier

I SKL:s webbutbildning får du veta mer om förtroendevalda kvinnor och mäns utsatthet, vem som ansvarar för att förebygga och hantera hot och hat, och hur ni kan bygga upp ett systematiskt förebyggande arbete.

Utbildning i fem steg om olika aspekter av att förebygga och hantera hot och hat

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda i fullmäktige och styrelse, samt tjänstepersoner som stödjer dem. Den kan också användas i nämnder, partigrupper eller partier.

Webbutbildning om hot och hat mot förtroendevalda

  • Varje avsnitt i utbildningen innehåller en kort videoföreläsning, diskussionsmaterial och fördjupningar i form av rapporter, poddar och filmer.
  • Den kan genomföras som inledning till ordinarie sammanträden vid fem olika tillfällen, eller samlat under en utbildningsdag. För dig som ska leda utbildningen finns en handledning med tips om hur du planerar och genomför den.
  • Det tar cirka 2 timmar att gå igenom hela utbildningen på en gång (och ytterligare tid för fördjupningar, förstås).

Hot och hat är inget du ska behöva tåla

Lena Langlet, SKL, berättar om syftet med utbildningen och den satsningen som genomförs med stöd av regeringen.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot