Publicerad: 6 september 2019

Jämställdhetsperspektiv i utbildning om hot och hat

Förtroendevalda kvinnor drabbas hårdare av hot och hat än män som utsätts. SKL kompletterar därför webbutbildningen om hot och hat med ett avsnitt om jämställdhet.

SKL stödjer kommuner och regioner i det förebyggande arbetet med hot och hat mot förtroendevalda med hjälp av medel från regeringen. Den tidigare lanserade webbutbildningen, kring ämnet, utökas nu med en särskild del om hot och hat som en jämställdhetsfråga. Liksom tidigare utbildningssteg omfattar utbildningen en föreläsningsfilm på cirka tio minuter, diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial.

Webbutildning: Hot mot politiker – hot mot jämställdheten

- Hot och hat är aldrig någonsin acceptabelt. Hot mot politiker utgör ett hot mot demokratin, men också mot jämställdheten. Det är därför viktigt att det förebyggande arbetet även tar hänsyn till skillnader i kvinnors och mäns utsatthet, säger Lena Langlet, handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning på SKL.

Kvinnor är mer utsatta

Olika undersökningar genomförda av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Uppsala universitet har tidigare slagit fast att det är skillnad i det hot och hat som förtroendevalda kvinnor och män utsätts för. Enbart kvinnor utsätts för hot och hat kopplat till sitt kön. Kommentarerna är dessutom ofta elakare och fler utsatta kvinnor än män uppger att de censurerar sig själva för att slippa utsättas för hot och hat.

En studie om hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer

Hot och hat påverkar - intervjuer om förtroendevaldas situation, webbutiken

Filmer utifrån verkliga händelser

SKL lanserar, tillsammans med den nya webbutbildningen, fem korta spelfilmer baserade på verkliga händelser där kvinnor och män varit utsatta för olika former av hot och hat. Varje film avslutas med en diskussionsfråga och kan användas fristående eller som en del av webbutbildningen. Utbildningen vänder sig till ledamöter i fullmäktige samt till andra förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar nära ledamöterna.

Fem filmer om hot och hat mot förtroendevalda

- Syftet är att förtroendevalda ska känna sig stärkta i att verka i sitt demokratiska uppdrag även under perioder av utsatthet, säger Lena Langlet.

Läs vidare

Sandra Håkansson, doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet, har analyserat könsskillnader i hot och våld mot svenska kommunpolitiker. Tag del av hennes rapport:

Do women pay a higher price for power? Gender bias in political violence in Sweden

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot