Publicerad: 10 april 2018

Presentation av rapport om digitalt hat mot förtroendevalda

SKL har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att göra en studie kring hur förtroendevalda omnämns i digitala miljöer. Rapporten presenteras för första gången 22 maj 2018 på heldagseminariet om hot och hat mot förtroendevalda under Tylösandsdagarna. SKL:s ordförande Lena Micko inleder och medverkar vid seminarium.

SKL arrangerar seminarium kring hot och hat mot förtroendevalda under Tylösandsdagarna i Halmstad. Under dagen kommer rapporten om hot och hat att presenteras.

Nazar Akrami, forskare och docent i psykologi, och Lisa Kaati, forskare och doktor i datavetenskap, FOI, kommer att presentera studien om Digitalt hat mot förtroendevalda.

Anmäl dig till seminariet om Hot och hat mot förtroendevalda

Gör din anmälan att delta 22 maj (nytt fönster)

Program för dagen

22 maj 2018, Hotell Tylösand i Halmstad

 • Den lokala demokratin utmanas av hot och hat,
  SKLs ordförande Lena Micko
 • Att ha ett uppdrag som kan innebära hot och hat,
  Ida Legnemark, gruppledare (V), Borås stad
 • Lite får man tåla!
  Anna Frenzel, utredare, Bråttsförebyggande rådet
 • FOI:s undersökning och lansering av ny rapport om hat mot förtroendevalda på nätet,
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
 • Alla vill vara på sociala medier - men hur?
  Brit Stakston, mediestrateg och författare
 • Hur kan vi agera mot alternativa fakta?
  Anders Nordh, projektledare SKL
 • Hur ska kommuner och landsting göra för att värna de förtroendevalda?
  Filipstads kommun samt Region Norrbotten

Läs vidare i programmet 22 maj 2018 (PDF, nytt fönster)

Fakta om studien

 • SKL vill med studien höja kunskapsnivån och sätta fokus på förekomsten av hat och hot riktat mot förtroendevalda i den digitala världen.
 • Studien fokuserar på hur man pratar om kommunstyrelseordföranden i alternativa immigrationskritiska medier och dess kommentarsfält.
 • Rapporten ska redovisa granskning och analyser av uttryck för hur hat ser olika ut beroende på om det är riktat mot en man eller en kvinna, hur ofta redaktionellt material om kommunstyrelseordföranden publiceras och under hur lång tidsperiod dessa artiklar kommenteras.

Välkommen!

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot