Publicerad: 20 juni 2018

Skärpt lagstiftning för hot mot demokratin behövs

Regeringen kommer att föreslå en straffskärpning för brott mot förtroendevalda och deras närstående. För SKL är det en, sedan länge, efterfrågad lagändring som nu hoppas komma till stånd. 

SKL har under 10 års tid krävt en hårdare lagstiftning då allt fler förtroendevalda upplever hot och hat i sina uppdrag. Bara under åren 2012 till 2016 har hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda ledamöter i fullmäktige ökat från 19 till 25 procent i kommuner och från 25 till 34 procent i landsting och regioner.

Regeringen har i dag presenterat en rad åtgärder som ska vidtas för att bekämpa hot mot demokratin. För att ingen ska känna rädsla för att engagera sig politiskt utlovar regeringen ett förslag till straffskärpningsgrund för brott mot förtroendevalda eller närstående till förtroendevalda. En utredning förväntas gå på remiss inom närmaste veckorna.

Under 2018 fortsätter SKL, i samarbete med regeringen, att genomföra en rad andra insatser för att stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet med hat och hot mot förtroendevalda. Under året utbildas bland annat ytterligare cirka 60 kommuner, landsting och regioner i frågan och fördjupad kunskap ges genom bland annat webbinarier, som hittills har lockat flera hundratals deltagare.

Skärpt lagstiftning för hot och hat mot förtroendevalda
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot