Publicerad: 1 mars 2019

Välfärdens utmaningar i fokus på Kommek

SKL deltog i flera av de närmare 70 seminarierna på Kommek i Malmö 2018. Och i den välbesökta montern fanns experter på plats för att svara på frågor om befolkningsförändringar och välfärdens finansiering och den nya redovisningslagen.

I år var Kommek mer välbesökt än någonsin tidigare. 3 000 personer, som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner hade tagit sig till Malmömässan för att inspireras, omvärldsbevaka och kompetensutvecklas.

Årets Tillväxtkommun utsågs också under Kommek. Uppsala kommun fick ta emot utmärkelsen av civilminister Ardalan Shekarabi för kommunens nära medborgardialog, den väl fungerande målstyrningen och för samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot