Publicerad: 11 juni 2019

Exempel på fullmäktiges program

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program för uppföljning av privata utförare. Du kan här ta del av exempel från kommuner och regioner. Flertalet är från förra mandatperioden och har ännu inte uppdaterats till denna mandatperiod.

Du kan här ta del av exempel på program som kommuner och regioner har arbetat fram.

Ta också del av erfarenheter från kommuner och regioners arbete med att införa programmen. Filmerna är inspelade förra mandatperioden varför begreppet landsting förekommer i materialet.

Vellinge kommun (PDF, nytt fönster)

Täby kommun (PDF, nytt fönster)

Växjö kommun (PDF, nytt fönster)

Region Uppsala: se sidan 201 i dokumentet (PDF, nytt fönster)

Västra Götalandsregionen: se sidan 18 i dokumentet (PDF, nytt fönster)

Region Värmland

Lars Gohde, berättar om fullmäktiges roll och erfarenheter från första uppföljningen. Han berättar också hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i regionen.

Region Uppsala

Nina Anundsson, berättar om erfarenheterna från att implementera fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare i förvaltningarna.

Södertälje kommun

Roger Svanborg, tidigare i Södertälje kommun, berättar hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i kommunen. Roger betonar betydelsen av att programmet hänger ihop med annan styrning i kommunen.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare
  • Karin Tengdelius
    Handläggare

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot