Publicerad: 8 maj 2019

Exempel - program för uppföljning av privata utförare

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program för uppföljning av privata utförare. Du kan här ta del av olika exempel från kommuner, landsting och regioner hur fullmäktige har utformat sina program.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Tengdelius
    Handläggare
  • Lars Kolmodin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot