Publicerad: 23 januari 2019

Program för uppföljning av privata utförare, interjuver

Se fem korta intervjuer om fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare. Du får ta del av erfarenheter som arbetats fram i samband med införandet.

Karin Tengdelius, SKL, berättar om att fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program för verksamheter som överlåtits till privata utförare, säkra behovet av allmänhetens insyn. Det är särskilt de verksamheter som kommer medborgarna tillgodo som programmet ska beakta.

Björn Rosborg, Huddinge kommun

Björn Rosborg, utredare, Huddinge kommun beskriver hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i kommununen.

Larsd Gode, Landstinget i Värmland

Lars Gohde, enhetschef, berättar om fullmäktiges roll och erfarenheter från första uppföljningen. Han berättar också hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i landstinget.

Nina Anudsson, Landstinget i Uppsala

Nina Anudsson, utredare i Landstinget i Uppsala, berättar om erfarenheterna från att implementera fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare i förvaltningarna

Roger Svanborg, Södertälje kommun

Roger Svanborg, kommunstrateg i Södertälje kommun berättar hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i kommunen. Diskuterar om fullmäktiges roll i processen att ta fram programmet. Roger betonar betydelsen av att programmet hänger ihop med annan styrning i kommunen. Södertälje kommun planerar nu för första uppföljningen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Tengdelius
    Handläggare
  • Lars Kolmodin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot