Publicerad: 9 januari 2015

Stöd till fullmäktiges arbete

Fullmäktiges arbete behöver organiseras och ledas för att stärka och utveckla fullmäktige. SKL ger olika stöd i detta arbete.

Arbetsordning och reglemente

SKL har tagit fram ett förslag till arbetsordning för fullmäktige. Lagändringar fram till den 1 januari 2015 har beaktats i underlaget.

Förslag till arbetsordning för fullmäktige

Juridiskt ramverk för fullmäktiges arbete

SKL visar en presentation om ordförandes roll, kommunallagens innehåll och om fullmäktiges sammanträde.

Att leda fullmäktiges arbete (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot