Publicerad: 28 augusti 2018

Stöd till fullmäktiges arbete

Fullmäktiges arbete behöver organiseras och ledas för att stärka och utveckla fullmäktige. SKL ger olika stöd i detta arbete.

Arbetsordning för fullmäktige

SKL har tagit fram ett förslag till arbetsordning för fullmäktige. Materalet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Reglementet kommer successivt att revideras i takt med att ny lagstiftning tillkommer.

Förslag till arbetsordning för fullmäktige

Juridiskt ramverk för fullmäktiges arbete

SKL visar en presentation om ordförandes roll, kommunallagens innehåll och om fullmäktiges sammanträde.

Att leda fullmäktiges arbete (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot