Publicerad: 23 september 2019

Styra blocköverskridande och i minoritet - forskning

Vi har ett nytt politiskt landskap efter valet 2014. I drygt 55 procent av alla kommuner och regioner har inget av blocken egen majoritet. SKL har prioriterat och initierat tre forskningsstudier för att lära mer om hur det fungerar.

Koalitionsbildningsprocesser – förberedelser för ett handlingskraftigt styre

Forskningsstudie 3: Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap

Se en kort film med Johan Wänström som presenterar rapporten (YouTube, nytt fönster)

Den senaste studien, juni 2018, handlar om hur ledande politiker förbereder den politiska styrningen och ledningen av en kommun eller region under en ny mandatperiod. Hur man konkret bygger ett handlingskraftigt styre för medborgarnas bästa, för att forma framtidens väl­färd och demokrati.

SKL ville lära mer om koalitionsförhand­lingarna mellan partierna som genomfördes efter valet 2014 och andra former av formella eller informella överenskommelser som på ett eller annat sätt lagt en grund för den politiska styrningen.

Rapporten bygger på intervjuer med 26 toppolitiker i fem kommuner och två regioner. Syftet var att studera hur ledande politiker i ett nytt poli­tiskt landskap förbereder den politiska styrningen och ledningen av en kommun eller region under en ny mandatperiod.Rapporten bygger på intervjuer med 26 toppolitiker i fem kommuner och två regioner. Syftet var att studera hur ledande politiker i ett nytt poli­tiskt landskap förbereder den politiska styrningen och ledningen av en kommun eller region under en ny mandatperiod.

Förberedelser för ett handlingskraftigt styre – verktyg

 • Hur bygger och skapar man koalitioner i ett nytt politiskt landskap?
 • Vilka gemensamma förberedelser bör man göra innan man går in i ett nytt styre?
 • Vad bör en överenskommelse mellan partierna i styret innefatta?
 • Vilka är de största utmaningarna?
 • Vilka frågor var svårast att komma överens om?
 • Med facit i hand, är det något som borde ha diskuterats mer utförligt eller inte behövt lägga så mycket energi på?

Slutsatser

 1. Sakpolitiken utgör grunden för ett samarbete - Den traditionella vänster höger skalan är inte lika viktig i den lokala politiken. Huvudfrågan är; vilka möjligheter ser vi för medborgarnas bästa och vilka hinder finns?
 2. Samarbetsformerna i styrena – avgörande.
 3. Fördelningen av ledande poster-sist. Jämbördiga parter, inga stödpartier.

Vägar mot blocköverskridande samarbeten

Forskningsstudie 2: Att bryta mönster - vägar mot blocköverskridande samarbeten

I maj 2016 publicerades den andra forskningsstudien som bygger på toppolitikers och chefstjänstemäns erfarenheter och lärdomar av att styra över blockgränserna, både i minoritet och majoritet. Studien bygger på intervjuer med 50 ledande politiker och chefstjänstemän i elva kommuner och tre regioner under 2015 och 2016.

 • Vilka krav ställer det nya landskapet på förtroendevaldas sätt att styra och leda tillsammans?
 • Vilka är utmaningar för demokratin, för uppdraget som politisk ledare och för styrning och ledning idag och för att möta framtiden?

Slutsatser

 • Det kan vara en fördel att ha en lokal eller regional partiledare som har en stark ställning men också mod och nyfikenhet att söka nya samarbetskonstellationer.
 • För att lyckas är det också viktigt att välja tillförlitliga samarbetspartier och etablera förtroendefulla relationer med politiska ledare på båda sidorna av den traditionella blockgränsen.
 • Förmåga att identifiera de reella konfliktlinjerna i de frågor som är viktiga i just den lokala eller regionala kontexten, vilket inte behöver vara samma konfliktlinjer som existerar i riks¬dagen eller på andra politiska nivåer.

Minoritetsstyren – bättre beslut eller sämre demokrati

Forskningsstudie 1: Minoritetsstyren i kommuner och regioner

Maj 2015 publicerades den första forskningsstudien om minoritetsstyren. Den konstaterade att den politiska styrningen och det politiska beslutsfattandet inte behöver fungera sämre i ett minoritetsstyre än i ett majoritetsstyre.

Fakta

Johan Wänström, Fil. Dr. på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) Linköpings universitet, har genomfört alla intervjuer och skrivit rapporterna. Följande kommuner och regioner har delat med sig av sina erfarenheter och lärdomar:

Alingsås kommun, Borlänge kommun, Burlövs kommun, Eskilstuna kommun, Eslöv kommun, Essunga kommun, Gällivare kommun, Karlskrona kommun, Lerums kommun, Norbergs kommun, Landskrona stad, Osby kommun, Sundbybergs stad, Tranås kommun, Umeå kommun, Upplands-Bro kommun.

Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Kronoberg, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot