Publicerad: 25 juni 2019

Styrelsens och nämndernas ansvar

En nämnd eller styrelse har sitt uppdrag från fullmäktige. Det handlar om att genomföra det uppdrag som fullmäktige definierat till givna förutsättningar. Med uppdraget följer ett ansvar för nämnden och ledamöterna i nämnden.

Reglemente för styrelsen och övriga nämnder

SKL har tagit fram ett förslag till reglemente för styrelsen och nämnder. Materalet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Materialet kommer successivt att revideras i takt med att ny lagstiftning tillkommer.

Förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder

Nämndens verksamhetsansvar

Nämndens eller styrelsens uppdrag och ansvar är att förvalta och genomföra verksamhet enligt fullmäktiges mål och beslut och andra förutsättningar som gäller.

Ansvaret är detsamma om de driver verksamheten i egen regi eller någon annan gör det på deras uppdrag till exempel efter upphandling. Konkret handlar det om styra, följa upp, kontrollera och vidta åtgärder.

Gemensamt ansvar

Ansvaret i nämnden eller styrelsen är i grunden gemensamt eller kollektivt. Ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten. Om nämndens verksamhet inte fungerar är det i allmänhet hela nämnden som är ansvarig eftersom situationen kan vara resultatet av en kedja med beslut eller icke-beslut från nämnden.

Ansvar som ledamot i nämnd

Varje ledamot har också ett enskilt ansvar att delta i arbetet, följa mål, beslut och föreskrifter och inte agera utanför uppdragets förutsättningar och ramar.

Skrift: Ansvar som ledamot i nämnd

Nedan film behandlar uppdraget och ansvaret som en ledamot i en kommunal nämnd, styrelse eller beredning har. Vad ska nämnden göra och vilka är grundstenarna i arbetet? Vilka krav kan ställas på en enskild ledamot och vilka redskap finns i arbetet?

Filmen tar också upp frågan om det blir skillnad när verksamhet bedrivs med privata utförare. 

Särskilda villkor gäller för förskolor och skolor

Kommunen är inte huvudman för skolor som drivs med tillstånd av Skolinspektionen. Detsamma gäller för förskolor som drivs med tillstånd av kommunen. Det innebär att nämnden inte heller har ett verksamhetsansvar för sådan verksamhet.

Vägledning: svar på vanliga frågor kring fristående skola, förskoleklass eller fritidshem

Ansvarsprövning

Fullmäktige prövar årligen om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv i nämnder, beredningar, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund samt indirekt i kommunala företag – det vill säga de som har fått olika uppdrag av fullmäktige.

Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda. Det är revisorerna som är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen.

Se en kort film om fullmäktiges ansvarsprövning

Läs vidare om ansvarsprövning

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Karin Tengdelius
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot