Publicerad: 22 november 2018

Fusk, oegentligheter, korruption, intern kontroll

Intern styrning och kontroll bidrar till måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. I praktiken handlar det om att med ett systematiskt arbetssätt, som utgår från en riskbedömning, undvika allvarliga fel samt att genomföra ett förebyggande arbete.

Intern styrning och kontroll

SKL presenterar ett utbud av material som förhoppningsvis kan ge dig stöd och inspiration i arbetet med att utveckla den interna styrningen och kontrollen.

Förebygg fusk, oegentlighet och bedrägeri

SKL fördjupar arbetet, i ett nätverk tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner, för att förebygga och motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärdssektorn . Arbetet syftar till att använda den kompetens som finns, öka medvetenheten kring problematiken, och utveckla olika stödmaterial.

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot