Publicerad: 2 november 2017

Förebygg fusk, oegentligheter och korruption

SKL fördjupar arbetet för att förebygga och motverka fusk, oegentligheter, bedrägeri och korruption inom välfärdssektorn. Arbetet syftar till att ta vara på och utveckla den kompetens som finns i kommuner, landsting och regioner.

Se hur andra gör - ta del av konkreta råd

Vi vill visa på de risker som finns för kommuner, landsting och regioner som en första ögonöppnare.

Inom projektet började vi med att göra en intervju med fem personer om deras förebyggande arbete för att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier i deras organisation. Du får även ta del av konkreta råd.

Se ett antal korta video om förebyggande arbete

Fakta

Fusk och oegentligheter finns inom hela välfärdssystemet och har särskilt uppmärksammats inom hemtjänst- och assistansområdena. Oegentligheter har kunnat konstateras inom flera kommunala områden, exempelvis inom bidragsområdet, oriktiga fakturor från privata utförare, bygg- och transportsektorerna, osant intygande om funktionstillstånd, falska sjukintyg, falska identiteter, andra intygsbrott, likväl som hot och korruption.

Kunskaper om tillvägagångssätt sprids i samhället. Problemen kan förväntas dyka upp i fler kommuner. Omfattningen ökar och fler blir berörda. Även inom de landstingskommunala verksamheterna kommer signaler om fusk och oegentligheter.

Andra utbetalande myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är drabbade på motsvarande sätt.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot