Publicerad: 2 november 2017

Betydelsen av det förebyggande arbetet, Brå

Nicole Thorell, utredare vid Brottsförebyggande rådet (Brå), berättar om betydelsen av det förebyggande arbetet som inte kan överskattas. Hög säkerhet och kontrollmoment i handläggningen är arbetsmetoder som förhindrar att felaktigheter uppstår. Organisationens insikt och personalen kompetens förutsättningar för att skydda organisationen mot bedrägerier.

Läs vidare i rapporten: välfärdsbrott med felaktiga intyg

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot