Publicerad: 4 maj 2018

Förebygg korruption genom att arbeta med kultur och struktur, SKL

Cecilia Berglin, projektledare vid SKL, delger sitt viktigaste råd i hur organisationen
kan förebygga korruption.

SKL:s arbete med att motverka korruption

SKL:s arbete med organisationskultur

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot