Publicerad: 10 januari 2018

Samverkan för att förebygga och motverka fusk och oegentligheter

Carina Carlsson, planerare i Örebro kommun, berättar om nödvändigheten att samverka internt inom kommunen för att förebygga och motverka fusk och oegentligheter. Carina delar med sig av sina bästa tips.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot