Publicerad: 6 april 2018

Särskilda insatsen Förebygga Ekonomisk Brottslighet, Skatteverket

Susanne Howard, Särskilda insatsen Förebygga Ekonomisk Brottslighet vid Skatteverket ger dig rådet att använda Skatteverkets offentliga uppgifter för att säkerställa att utföraren inte använder svart arbetskraft. Ta reda på så mycket som möjligt om utföraren.

Skatteverket bistår med offentliga uppgifter och hjälper till att tolka dem åt dig. Men våga också ställa frågor till företrädare för utföraren – innan kontraktet skrivs.

Förebyggande information, Skatteverket

Främja ett seriöst företagande, motverka svartarbete och verka för en sund konkurrens, Skatteverket

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot