Publicerad: 5 februari 2017

Förebyggande arbete mot fusk, oegentligheter och bedrägerier

Se ett antal korta intervjuer om det förebyggande arbete som sker inom olika organisationer för att motverka fusk och oegentligheter inom välfärdssektorn. Du får bland annat ta del av konkreta råd.

Roger Svanborg, Södertälje kommun

Roger Svanborg, verksamhetsstrateg, ger förslag på arbetsgången; förebygga, leta och agera.

Cecilia Berglin, SKL

Cecilia Berglin, projektledare vid SKL, delger sitt viktigaste råd i hur organisationen kan förebygga korruption.

Nicole Thorell, Brå

Nicole Thorell, utredare vid Brottsförebyggande rådet (Brå), berättar om betydelsen av det förebyggande arbetet som inte kan överskattas.

Rikard Johansson, Vårdföretagarna

Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, berättar att Vårdföretagarna tar eget initiativ till ökade medlemskrav, genom skärpta etiska riktlinjer och krav på transparens och öppenhet.

Susanne Howard, Skatteverket

Susanne Howard, Särskilda insatsen Förebygga Ekonomisk Brottslighet vid Skatteverket ger dig ett antal råd innan du tecknar kontrakt med utförare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot