Publicerad: 2 november 2017

Förebyggande arbete mot fusk, oegentligheter och bedrägerier

Se ett antal korta intervjuer om det förebyggande arbete som sker inom olika organisationer för att motverka fusk och oegentligheter inom välfärdssektorn. Du får bland annat ta del av konkreta råd.

Anders Nordh, SKL

Anders Nordh, SKL, berättar om trenden att myndigheter i ökad omfattning presenterar egen data öppet på sina egna webbsidor, eller gör tillgänglia med öppna gränssnitt till egen data.

Lars-Erik Lövdén, utredare regeringen

Lars-Erik Lövdén, regeringens utredare, berättar om översynen av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet.

SDtefan Sjöblom, Borås Stad

Stefan Sjöblom, utredare i Borås Stad, berättar om inom vilka av kommunens områden som riskerna för fusk och oegentligheter bedöms som allra störst.

Peder Englund, Borås Stad

Peder Englund, avdelningschef i Borås Stad, berättar om hur kommunen valt att organisera sig samt om arbetssätt och metoder för att bäst stå emot systemhotande attacker.

Carina Carlsson, Örebro kommun

Carina Carlsson, planerare i Örebro kommun, berättar om nödvändigheten att samverka internt inom kommunen för att förebygga och motverka fusk och oegentligheter. Carina delar med sig av sina bästa tips.

Johanna Skinnari, BRÅ

Johanna Skinnari, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), berättar om BRÅ:s erfarenhet från den forskning som myndigheten gör på brottslighet och brottsförebyggande arbete.

Kristina Lindhoff Carleson, Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Kristina Lindhoff Carleson, kammaråklagare, Internationella åklagarkammaren i Stockholm, sammanfattar sina erfarenheter från rättsprocesser där företag bestämt sig för grov organiserad brottslighet riktad mot en kommun.

Roger Svanborg, Södertälje kommun

Roger Svanborg, verksamhetsstrateg, ger förslag på arbetsgången; förebygga, leta och agera.

Cecilia Berglin, SKL

Cecilia Berglin, projektledare vid SKL, delger sitt viktigaste råd i hur organisationen kan förebygga korruption.

Nicole Thorell, Brå

Nicole Thorell, utredare vid Brottsförebyggande rådet (Brå), berättar om betydelsen av det förebyggande arbetet som inte kan överskattas.

Rikard Johansson, Vårdföretagarna

Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, berättar att Vårdföretagarna tar eget initiativ till ökade medlemskrav, genom skärpta etiska riktlinjer och krav på transparens och öppenhet.

Susanne Howard, Skatteverket

Susanne Howard, Särskilda insatsen Förebygga Ekonomisk Brottslighet vid Skatteverket ger dig ett antal råd innan du tecknar kontrakt med utförare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot