Publicerad: 26 juni 2018

Kontakta projektet: Förebygg fusk, oegentligheter och bedrägerier

Thomaz Ohlsson
Projektledare
08-452 79 39
Thomaz.Ohlsson@skl.se

Nyckelord: driftformer, konkurrens, valfrihetssystem, upphandling

AnnSofi Agnevik, SKL

Lars Kolmodin
Handläggare
08-452 74 39
Lars.Kolmodin@skl.se

Nyckelord: driftformer, konkurrens, valfrihetssystem, upphandling

Lars Kolmodin, handläggare, SKL

Lotta Ricklander
Handläggare
08-452 74 61
Lotta.Ricklander@skl.se

Nyckelord: kommunal revision, lekmannarevision, upphandling, samverkan, kommunal juridik

Lotta Ricklander, handläggare, SKL

Cecilia Berglin
Handläggare
08-452 79 31
Cecilia.Berglin@skl.se

Nyckelord: korruption, mänskliga rättigheter

Cecilia Berglin, handläggare, SKL

Ann Sofi Agnevik
Förbundsjurist
08-452 75 40
AnnSofi.Agnevik@skl.se

Nyckelord: korruptionsfrågor, kommunalrätt, förvaltningsrätt

AnnSofi Agnevik, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot