Publicerad: 6 september 2019

Intern kontroll

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Illustration: två personer som står och jobbar vid en dator.

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. Hur kan den interna kontrollen byggas och fungera?

Fyra byggstenar är väsentliga:

  1. En robust organisation
  2. Riskanalyser som riktar arbetet
  3. Planerade åtgärder och kontroller
  4. Uppföljning

SKL förmedlar sin syn på intern kontroll

Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling

Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner – särskilt de som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen.

Intern kontroll - för förtroende, trygghet och utveckling, webbutik

Presentation om intern kontroll (PPT, nytt fönster)

På den säkra sidan: om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och regioner

Skriften riktar sig till särskilt till dig som är förtroendevald.

På den säkra sidan: om intern kontroll för förtroendevalda i kommun och landsting, webbutik

Egenvärdering

Gör en självskattning av om kommunen eller regionen har ett tillfredsställande system och rutiner för uppföljning och kontroll.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    Handläggare
  • Karin Tengdelius
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot