Publicerad: 13 september 2018

Motverka fusk och oegentligheter

SKL fördjupar arbetet, i ett nätverk tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner, för att förebygga och motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärdssektorn. Arbetet syftar till att använda den kompetens som finns, öka medvetenheten kring problematiken, och utveckla olika stödmaterial.

Med fusk, oegentligheter eller bedrägerier menar vi i detta sammanhang när en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning.

Fusk och oegentligheter finns inom hela välfärdssystemet, och har särskilt uppmärksammats inom områden som hemtjänst- och assistans. Oegentligheter har även konstaterats inom flera kommunala områden som till exempel:

  • inom området för bidrag,
  • oriktiga fakturor från privata utförare,
  • bygg- och transport,
  • osant intygande om funktionstillstånd,
  • falska sjukintyg, falska identiteter, och andra intygsbrott,

Det kan låta enkelt att hitta fusket, men det är inte alltid så självklart att vi har utrymme och kunskap att förebygga, leta och agera – för detta krävs tid, engagemang, stöd och en struktur i organisationen.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot