Publicerad: 18 februari 2019

Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet, Brå

En rapport som fokuserar på felaktiga intyg och på hur välfärdssystemet hänger ihop. Ett centralt syfte är att identifiera glapp i systemet som gärningspersoner utnyttjar. Genom att täppa till dessa glapp förebyggs brott – och därmed värnas också förtroendet för systemet.

Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

Läs vidare i rapporten: Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet, Brå
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot