Publicerad: 23 september 2019

Leta efter fusk, oegentligheter och bedrägerier

Begreppet ekonomiska oegentligheter används i vardagligt tal som uttryck för oönskade avvikelser, ofta med en ekonomisk botten som till exempel att inte betala skatt och sociala avgifter eller att leverera felaktiga underlag för utbetalningar. Att systematiskt kontrollera, följa upp och leta efter brister gör att avvikelser kommer att upptäckas. 

Möjligheten att kontrollera företag

I samband med upphandling kontrolleras leverantörer enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). En upphandlande myndighet kan på olika grunder utesluta leverantörer. Kommunen eller regionen bör också under avtalsperioden återkommande kontrollera om leverantörerna bryter mot några av kraven i LOU eller LOV.

Många statliga myndigheter har register där det går att stämma av eller komplettera
uppgifterna.

Offentliga uppgifter till vår tjänst - typer av uppgifter hos Skatteverket samt tolkning av dem

Uppföljning är en viktig del i kontrollen

Då en politisk nämnd fattar beslut om förfrågningsunderlag är det en fördel om det samtidigt fattas beslut om hur, när och i vilken form nämnden ska ta del av resultaten av den ekonomiska uppföljningen under avtalstiden.

För att uppföljning ska vara möjlig behöver förutsättningarna finnas med i förfrågningsunderlaget och avtalet. Var noga med att formulera tydliga och konkreta skrivningar – det underlättar uppföljningsarbetet.

I Uppföljningsguiden får du praktiskt stöd för uppföljning

Att göra en löpande uppföljning

I den löpande uppföljning säkerställs att det som beställts enligt avtal och överenskommelser levereras enligt uppgjorda uppföljningsplaner. Löpande uppföljning genomförs av uppdragsgivare och beställare.

SKL har tagit fram ett stödmateral för löpande uppföljning som främst riktar sig till hälso- och sjukvården men passar alldeles utmärkt att använda i andra sammanhang.

Stödmaterial för att göra löpande basuppföljning

Att göra en fördjupad uppföljning

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet. Fördjupad uppföljning inleds när anledning för sådan föreligger, baserad på beslut eller på förekommen anledning.

SKL har tagit fram ett stödmaterial för löpande uppföljning som främst riktar sig till hälso- och sjukvården men passar alldeles utmärkt att använda i andra sammanhang.

Stödmaterial som innehåller bland annat mallar för att göra en fördjupad uppföljning

Rutiner för fakturor och utbetalningar för att förebygga ekonomiska oegentligheter

Det är viktigt att rutinerna för att hantera fakturor är tydliga, säkra och tillämpade.
Det får inte finnas utrymme för personalens egna tolkningar av hur kontrollen ska utföras. Det handlar om att inte vara för naiv och godtrogen utan att vara professionellt förberedd på att avvikelser inträffar. Kontroll medför att fel kommer att upptäckas. 

Varje kommun och region ska ha lokala regelverk och rutiner för sin hantering.
Dessa finns i internkontrollreglemente, i attestreglemente med tillämpningsanvisningar
samt i dokumenterade rutiner för fakturahantering. Regelverket är i allmänhet detsamma för köp av verksamhet som för andra köp.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot