Publicerad: 3 juli 2018

Lärande exempel, leta efter fusk, oegentligheter eller bedrägerier

Se ett antal korta intervjuer om det arbete som sker inom olika organisationer, för att leta efter fusk och oegentligheter inom välfärdssektorn. Du får bland annat ta del av konkreta råd.

 • Rättsprocesser grov organiserad brottslighet riktad mot en kommun
  Kristina Lindhoff Carleson, kammaråklagare, Internationella åklagarkammaren i Stockholm, sammanfattar sina erfarenheter från rättsprocesser där företag bestämt sig för grov organiserad brottslighet riktad mot en kommun.
 • BRÅ:s forskning kring fusk, oegentligheter och bedrägerier
  Johanna Skinnari, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), berättar om BRÅ:s erfarenhet från den forskning som myndigheten gör på brottslighet och brottsförebyggande arbete. En viktig utgångspunkt är att arbeta för att förhindra att brott sker. Johanna delar med sig av sina bästa förebyggande tips.
 • Förslag på hur brottslighet mot välfärdssystemen ska stoppas
  Lars-Erik Lövdén, regeringens utredare, berättar om översynen av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet, samt en rad åtgärder som ska förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.
 • Öppen data om offentlig verksamhet
  Anders Nordh, SKL, berättar om trenden att myndigheter i ökad omfattning presenterar egen data öppet på sina egna webbsidor, eller gör tillgängliga med öppna gränssnitt till egen data.

Informationsansvarig

 • Thomaz Ohlsson
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot