Publicerad: 18 februari 2019

Förslag på hur brottslighet mot välfärdssystemen ska stoppas

Lars-Erik Lövdén, regeringens utredare, berättar om översynen av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet, samt en rad åtgärder som ska förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.

Lars-Erik har lett arbetet och presenterade i maj 2017 utredningen ”Kvalificerad
välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra”. I utredningen föreslås en rad åtgärder som ska förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.

  • Utredningen anser att det idag inte finns tillräckliga förutsättningar för myndigheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten och att det förekommer felaktiga uppgifter i register som ligger till grund för utbetalningar.
  • De har även kommit fram till att myndigheter inte har tillräckliga möjligheter att kontrollera om inrapporterade uppgifter är korrekta.

Syftet med förslagen är att kunna säkerställa en korrekt användning av offentliga medel samt att effektivt förebygga och beivra brottslighet av
detta slag.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot