Publicerad: 18 februari 2019

Öppen data om offentlig verksamhet

Anders Nordh, SKL, berättar om trenden att myndigheter i ökad omfattning presenterar egen data öppet på sina egna webbsidor, eller gör tillgängliga med öppna gränssnitt till egen data.

Anders berättar i filmen om bland annat:

  • Om trenden att presentera egen data öppet på sina egna webbsidor, eller gör tillgängliga med öppna gränssnitt till egen data. Eller att tredje part kan använda öppen data för att göra myndighetens data tillgänglig på nya sätt. Båda sätten bidrar till ökad möjlighet för allmänhetens insyn och jämförelser.
  • Öppen redovisning av myndighetens resultat och interna processer påverkar myndighetens interna motivation att utvecklas och kan bidra till att minska förekomsten av oegentligheter när risken för upptäckt ökar.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot