Publicerad: 22 februari 2019

Motverka korruption

SKL ger stöd till kommuner och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete.

Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

SKL har tagit fram en e-utbildning som vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och regioner, som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.
Genom att se en kort film på en minut får du ett litet "smakprov" ur utbildningen.

Starta din e-utbildning för att motverka korruption

Lärarhandledning för grupper (PDF, nytt fönster)

Reflektera kring etiska dilemman som du kan ställas inför i ditt arbete

Gör en informell övning kring etiska dilemman

Vägledning om mutor och jäv

Vägledningen ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den innehåller även några exempel på rättsfall.

Om mutor och jäv: vägledning för offentligt anställda

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot