Publicerad: 24 april 2019

Mot mutor och jäv - till dig som är verksam inom kommun eller region

Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att de som verkar i denna inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete och uppdrag. Vår förhoppning är att detta stödmaterial ska stimulera till givande diskussioner på din arbetsplats.

  • Hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv?
  • Vad är ”korrupt beteende”?
  • Var går gränsen för muta eller jäv?
  • Vad kan man göra? Vad kan man inte göra?

Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid. Nedan vägledning ger dig en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävssituationer. Den innehåller även några exempel på rättsfall.

Om mutor och jäv: vägledning för offentligt anställda, Regeringen

Vägledningen är resultatet av ett samarbete mellan Finansdepartementet och SKL.

Jäv - en film om etiska dilemman

I filmen befinner sig skådespelaren i en roll som nyvald politiker där olika sitiationer och etiska dilemman dyker upp i uppdraget. Materialet är tänkt som ett diskussionsunderlag för samtal om frågor kring jäv, mutor och korruption och kan användas som underlag vid lokala utbildningar.

I slutet av filmen kommenterar Ann Sofie Agnevik, förbundsjurist vid SKL, filmens innehåll.

Reflektera kring etiska dilemman som du kan ställas inför i ditt arbete.

Gör en informell övning kring etiska dilemman

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot