Publicerad: 8 maj 2019

Överenskommelse (ÖMK) inom bygg- och fastighetssektorn

SKL, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har tagit fram gemensam överenskommelse som syftar till att tydliggöra vad man får göra mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn för att motverka mutor och korruption.

ÖMK: leverantörer/beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn

Ett gemensamt sätt att se på hur samverkan mellan leverantörer och beställare ska gå till är en viktig grund för ett sunt affärsklimat och för att förebygga mutor och korruption.

Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet och medborgarnas förtroende för det offentliga fordrar att de som verkar i denna inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i arbetet.

 • Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt
  finansierade bygg- och fastighetssektorn.
 • Överenskommelsen har utformats för att möta omvärldens krav på ökad transparens och måttfullhet i affärsrelationer.
 • Den reglerar hur berörda parter inom bygg- och fastighetssektorn ska agera, utifrån
  ett etiskt förhållningssätt och med fokus på affärsrelationen, då parterna ska mötas i olika sammanhang.

Arbetsgruppen som har arbetat fram överenskommelsen består av: Byggherrarna, JM AB, NCC AB, Peab AB, Skanska Sverige AB, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Byggindustrier, Veidekke Sverige AB, med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM).

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare
 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot