Publicerad: 30 oktober 2018

Överenskommelse, vårdsektorn

En överenskommelse om samverkansformer mellan SKL, vård- och omsorgssektorn samt personlig assistans för att förebygga mutor och korruption har tecknats. Parternas gemensamma synsätt om korruption och mutor har tagits fram efter diskussioner med medlemmar.

Praktisk hjälp och etisk vägledning

Samverkansformer för att förebygga mutor och korruption, vårdsektorn (PDF, nytt fönster)

Överenskommelsen är ett gemensamt framtaget dokument mellan parterna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM). Överenskommelsen gäller för verksamhet som vård, omsorg och personlig assistans som bedrivs enligt:

 • hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
 • socialtjänstlagen (SOL),
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),

Den kan också omfatta vård enligt annan lag.

Den skapar en ram för alla som verkar inom sektorn (till exempel anställda, biståndshandläggare, beslutsfattare, myndighetsutövare, ägare till verksamheter och enskilda) kan agera och mötas i enlighet med lagar och undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår.

Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp för alla aktörer i sektorn att göra rätt genom exempel och etisk vägledning. En förhoppning är att dokumentet ska användas som underlag för diskussioner och arbete kring värderingar och etiska dilemman.

Övenskommelsen innhåller information om:

 • Grundläggande principer och riktlinjer
 • Praktiska exempel
 • Otillåtna förmåner
 • Frågor – om du blir erbjuden något
 • Checklista – att förebygga korruption
 • Gällande lag

Se en presentation av överenskommelsen

Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (YouTube, nytt fönster)

Vid seminariet presenteras överenskommelsen samt en överblick över vilka regler som gäller och de största riskerna inom sektorn. Medverkande är:

 • Vesna Jovic, VD SKL,
 • Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna,
 • Petter Skogar, Förbundsdirektör Arbetsgivarföreningen KFO,
 • Alf Johansson och Chefsåklagare Riksenheten mot Korruption,

Moderator: Natali Phalén, Generalsekreterare Insitutet Mot Mutor (IMM).

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare
 • Ann Sofi Agnevik
  FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot