Publicerad: 6 september 2019

Låntagaren - en dramatisering av ett verkligt fall

Du får ta del av en dramatisering av ett verkligt fall där en anställd lånat pengar av en brukare. Dramatiseringen kan användas som underlag för diskussioner och arbete kring värderingar och etiska dilemman.

Natali Phalén, generalsekreterare och Stina Lif, marknadskommunikatör vid Institutet Mot Mutor, IMM samt Emil T. Jonsson, skådespelare och Karolina Rahm, skådespelare medverkar i filmen. 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot