Publicerad: 10 oktober 2018

Uppförandekod offentligt ägda företag

Institutet Mot Mutor, IMM, har fastställt en uppförandekod som ska vägleda företag om hur förmåner får användas för att främja företagens verksamhet. Koden omfattar också offentligt ägda företag. SKL är en av huvudmännen i IMM.

Koden är ett komplement till lagstiftningen

Koden skapades inom ramen för arbetet med den nya mutbrottslagstiftningen och ska ses som ett komplement till lagstiftningen. Den omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner.

Näringslivskoden om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet

Upplysningar om näringslivskoden ges av IMM

Kontakta Natali Phalén, generalsekreterare för IMM.

Institutet Mot Mutor

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot