Publicerad: 10 januari 2017

Uppförandekod offentligt ägda företag

Institutet Mot Mutor, IMM, har fastställt en uppförandekod som ska
vägleda företag om hur förmåner får användas för att främja företagens
verksamhet. Koden omfattar också offentligt ägda företag. SKL är en av huvudmännen i IMM.

Koden är ett komplement till lagstiftningen

Koden skapades inom ramen för arbetet med den nya mutbrotts-lagstiftningen och ska ses som ett komplement till lagstiftningen. Den omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner.

Näringslivskoden om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet

Upplysningar om näringslivskoden ges av IMM

Kontakta advokaten Natali Phalén blir ny generalsekreterare för
Institutet Mot Mutor (IMM). Phalén tillträder sin tjänst den 1 april 2017.

Institutet Mot Mutor

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot