Publicerad: 12 december 2018

Hot, hat och våld mot förtroendevalda

SKL gör en satsning för att stärka de förtroendevaldas möjlighet att verka i sitt demokratiska uppdrag. I arbetet ingår att stödja medlemmarna i att förebygga och trygga genom systematisk utveckling för att undvika hot och hat mot förtroendevalda. SKL verkar för en skärpt lagstiftning.

Hot mot vårt demokratiska system

Det är viktigt att stärka förtroendevaldas möjlighet att verka i sitt demokratiska uppdrag. Alla förtroendevalda ska känna sig trygga. De ska ha ett sådant stöd och skydd att de kan fortsätta verka i sitt demokratiska uppdrag även under perioder av utsatthet. I det arbetet är det viktigt att tydliggöra roller och ansvar för arbetet med att stärka och trygga de förtroendevaldas möjligheter att verka i sitt uppdrag.

SKL vill nå ut till så många förtroendevalda som möjligt med budskapet att flera ska rapportera och anmäla när de har blivit utsatta för hat, hot eller våld.

Lyssna på en intervju om SKL:s uppdrag (2 minuter, Sveriges Radio)

SKL gör en satsning 2016 - 2019

SKL har sedan 2016 haft resurser från regeringen för att stödja kommuner och regioner i deras förebyggande arbete mot hat och hot mot förtroendevalda.

Målet är att sprida kunskap och information, utbilda förtroendevalda samt att tillsammans med kommuner och landsting ta fram metoder för riskanalyser och paketera dessa på ett tillgängligt sätt i syfte att förebygga med ett systematiskt arbete. Kommuner, regioner och landsting behöver ha en systematisk struktur som innehåller redskap för att kunna ge de förtroendevalda det stöd som behövs.

SKL: Betrakta hot mot politiker som grövre brott (Intervju med Emil Broberg i SVT nyheter)

SKL debattartikel: Hot mot politiker måste få skärpta straff

SKL debattartikel: Hot mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot