Publicerad: 15 juli 2017

SKL vill ha en skärpt lagstiftning för hot och våld mot förtroendevalda

Hoten och hatet mot förtroendevalda tenderar att öka och bli allt grövre. Det är en farlig utveckling som SKL vill se en förändring av. Ett förstärkt skydd för demokratin är nödvändigt.

SKL har ett kongressuppdrag om att verka för skärpt strafflagstiftning för hot och våld mot personer som utsätts i sitt demokratiska uppdrag. Utöver en skärpt lagstiftning behöver det arbetsmiljörättsliga ansvaret för förtroendevalda klargöras.

Sverige behöver en lagstiftning som värnar det demokratiska samhället

Vi behöver en lagstiftning som värnar det demokratiska samhället. Redan 2006 föreslog en utredning en lagstiftning för hot och våld mot förtroendevalda. Det betänkandet stöddes enhälligt av alla partier och experter i utredningen.

Men sedan har inget hänt, trots upprepade påtryckningar. Kommittén övervägde även en utformning av lagstiftningen som inte är knuten till individen utan istället tar sikte på brott som riktar sig mot det demokratiska intresset. En lagstiftning om Hot mot demokratin. Vi menar att fördelarna med en sådan lagstiftning överväger.

Vi arbetar för att regeringen ska ta fram ett förslag till lagstiftning som stärker skyddet för det demokratiska intresset oavsett vem brottet riktar sig mot. I över tio år har SKL försökt få regeringen att skärpa lagstiftningen och kravet kvarstår.

SKL noterar 2017 att inget har hänt utan att det snarare har gått i fel riktning när det gäller hot och våld i förhållande till myndighetsutövning. Numer omfattar lagtexten om myndighetsutövning enbart tjänstemän.

SKL:s 3:e vice ordförande Emil Broberg om hot och våld mot förtroendevalda

Över hälften av landets kommunstyrelseordförande har utsatts för hot, våld och trakasserier de senaste tre åren. En utveckling som riskerar att sätta demokratin ur spel, då det kan få människor att avstå politiska uppdrag eller låta bli att uttala sig i en känslig fråga.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot