Publicerad: 15 december 2017

Förebygga och hantera hat, hot, våld

Låt oss på alla sätt hjälpas åt för att förebygga och motverka att det som inte får hända ändå händer. Det är ett uppdrag för de förtroendevalda, kommuner, regioner och landsting, politiska partier, polisen och SKL.

Att förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker och dels kan vårt öppna samhälle påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

Ingen förtroendevald ska behöva stå ensam när de utsätts för hat, hot och våld i samband med att de utför uppdrag i demokratins tjänst.

Förtroendevalda berättar om hat och hot - SKL visar fakta

I filmen berättar fyra fortrodenvalda kort om hur det känns att bli hatad, hotad och hur det påverkar demokratin.

Se ytterligare intervjuer med förtroendevalda om hat och hot

Läs vidare

Använd #demokratihot för att följa SKL i sociala medier.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot