Publicerad: 7 november 2018

Förebygga och hantera hat, hot, våld

Låt oss hjälpas åt för att förebygga och motverka att det som inte får hända ändå händer. Det är ett uppdrag för de förtroendevalda, kommuner, regioner och landsting, politiska partier, polisen och SKL.

Att förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker, dels kan vårt öppna samhälle påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

Ingen förtroendevald ska behöva stå ensam när de utsätts för hat, hot och våld i samband med att de utför uppdrag i demokratins tjänst.

Förtroendevalda berättar om hat och hot - SKL visar fakta

I filmen berättar fyra förtroendevalda kort om hur det känns att bli hatad, hotad och hur det påverkar demokratin.

Se fler intervjuer med förtroendevalda som berättar om hat och hot

Läs vidare

Använd #demokratihot för att följa SKL i sociala medier.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot