Publicerad: 18 september 2018

Digitala miljöer, social media

Sociala medier är en central och betydelsefull arena för förtroendevalda och är en viktig del av det demokratiska samtalet. SKL genomför en satsning för att stödja medlemmarna i arbetet mot hat och hot mot förtroendevalda.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har i uppdrag av SKL genomfört en studie kring hur förtroendevalda omnämns i digitala miljöer. Rapporten ska ses som ett första steg att öka kunskap och medvetenhet om hot och hat.

Det är viktigt att de förtroendevalda kan ha goda och säkra medborgarkontakter på sociala medier under kommande valår 2018. Genom ökad medvetenhet och kunskap vill SKL bidra till ett gott klimat.

Myndigheten för samhällsbyggnad, MSB, har aktivt tittat på hur informationspåverkan i olika sammanhang kan påverka det svenska valets genomförande, partier och förtroendevalda.

Informationspåverkan

Använd #demokratihot för att följa SKL i sociala medier.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot