Publicerad: 4 maj 2018

Digitala miljöer, social media

Sociala medier är en central och betydelsefull arena för förtroendevalda och är en viktig del av det demokratiska samtalet. SKL genomför en satsning för att stödja medlemmarna i arbetet mot hat och hot mot förtroendevalda.

  • Medborgarkontakter - genom ökad medvetenhet och kunskap vill SKL bidra till ett gott klimat under valåret 2018.
  • Under våren 2018 kommer SKL, i samarbete med FOI, att göra en studie om hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer.
  • Myndigheten för samhällsbyggnad, MSB, har aktivt tittat på hur informationspåverkan i olika sammanhang kan påverka det svenska valets genomförande, partier och förtroendevalda.

Informationspåverkan

Använd #demokratihot för att följa SKL i sociala medier.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot