Publicerad: 12 februari 2018

En studie om hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer

SKL har ett regeringsuppdrag och genomför en satsning för att stödja medlemmarna i arbetet mot hat och hot mot förtroendevalda bland annat genom utvecklingsarbete och utbildningar. Under våren 2018 kommer en studie i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att ske kring hur förtroendevalda omnämns i digitala miljöer.

SKL och FOI vill gemensamt höja kunskapsnivån

Att förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker, dels kan vårt öppna samhälle påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

SKL kommer i samarbete med FOI att göra en studie om hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer. Syftet med studien är att höja kunskapsnivån och sätta fokus på förekomsten av hat och hot riktat mot förtroendevalda i den digitala världen.

Studien kommer att fokusera på hur man pratar om kommunstyrelseordföranden i alternativa immigrationskritiska medier och dess kommentarsfält. I studien kommer till exempel granskning och analyser ske av uttryck för hur hat ser olika ut beroende på om det är riktat mot en man eller en kvinna, hur ofta redaktionellt material om kommunstyrelseordföranden publiceras och under hur lång tidsperiod dessa artiklar kommenteras.

Resultatet av studien kommer att presenteras i maj.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot