Publicerad: 22 maj 2018

En studie om hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer

SKL har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att genomföra en studie kring hur förtroendevalda omnämns i digitala miljöer. Här kan du ta del av rapporten och slutsatser. Studien har genomförts inom den satsning som SKL har i samarbete med regeringen.

Digitalt hat - hat och hot mot kommunalpolitiker

Rapport: Digitalt hat, webbutiken

Resultatet i studien visar att det är tydligt att förtroendevalda kommunpolitiker förekommer i diskussioner och kommentarer i de digitala miljöer som ingått i studien.

Det är också tydligt att det förekommer hatfulla kommentarer mot förtroendevalda i dessa miljöer. Rapporten ska ses som ett första steg att öka kunskap och medvetenhet om hot och hat.

Slutsatser

  • Cirka 20 procent av alla kommentarer som handlar om en kommun-styrelseordförande innehöll någon form av hat, hot eller kränkningar.
  • Kvinnliga kommunpolitiker är utsatta för fler kränkande kommentarer som dessutom är elakare än för de manliga kommunpolitikerna.
    Dessutom förekommer sexistiska kommentarer som enbart är riktade mot kvinnorna.
  • I ett flertal digitala miljöer behövs bara att någon länkar till en artikel i en lokal tidning för att få igång en diskussion som kan leda till stora mängder av hatfulla kommentarer.
  • Kommenteringen pågår som mest i två dagar och mattas av dramatisk därefter. Redan efter två dagar har 94 procent av alla kommentarer skrivits.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot