Publicerad: 5 februari 2018

En trygg valrörelse 2018

Förtroendevalda och säkerhetsansvariga berättar i en film om vilka strategier de har skapat för att öka tryggheten under valåret 2018. Polisen och andra aktörer medverkar för att beskriva sina erfarenheter, ge råd, reflektera över risker och möjligheter inför de kommande åren.

Innehåll, föreläsare

Du kan se filmen i sin helhet eller välja olika avsnitt. Du gör ditt urval i gula länkar till höger om filmen.

Se filmen En trygg valrörelse 2018 (SKL Play, nytt fönster)

Presentationer som visas i filmen (PDF, nytt fönster)

Lennart Hansson, SKL

 • Att värna det demokratiska samtalet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

 • Till det fria ordets försvar

Anna Frenzel, Brottsförebyggande rådet

 • Politikernas trygghetsundersökning 2017
 • Resultat från den fjärde kartläggningen

Jonas Hult, säkerhetschef, Mamö stad

 • Valet 2018
 • Utmaningar för Malmö stad

Håkan Jarborg Eriksson och Eva Nordman Sund, Polisen samt Mikael Jonsson, Säkerhetspolisen (SÄPO)

 • Polisens planering för valet 2018
 • Fyra områden av särskild betydelse
 • Polisens åtgärder för att förebygga och utreda brott mot förtroendevalda
 • Handbok för personlig säkerhet

Elisabeth Lindberg, ordförande i regionfullmäktige, och Christina Kleemo, chef kanslienheten, Region Norrbotten

 • Systematik i arbete (exempel)
 • Uppförandekod för regionfullmäktige

Mikael Sjölund, Kommunfullmäktiges ordförande, Sollefteå kommun

 • Systematik i arbetet (exempel)
 • Riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige
 • Incidentrapporter
 • Checklista

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot