Publicerad: 18 januari 2018

Erfarenheter av utvecklingsarbete: riktlinjer, handlingsplaner, intervjuer

En viktig utgångspunkt i arbetet med att förebygga hot och våld mot förtroendevalda är att göra detta systematiskt. Dessa exempel kan vara ett stöd när andra kommuner, landsting och regioners utvecklar sitt systematiska arbete för att minimera eller eliminera risker och effekter av risker.

Förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda

SKL har genomfört ett utvecklingsarbete 2016-2017 tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Arbetet som har genomförts och är en del i en större satsning som regeringen har finansierat.

Ta del av exempel från kommuner

Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud kommun

Filipstads kommun

Nybro kommun

Sollefteå kommun

Uppsala kommun

Ta del av exempel från landsting och regioner

Under 2018 kommer även material att publiceras från följande verksamheter:

  • Region Uppsala
  • Landstinget Västernorrland

Fakta

SKL har tillsammans med kommuner, landsting och regioner genomfört ett utvecklingsarbete under 2017 i syfte att stärka det systematiska arbetet för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda.

Arbetet är en del i en större satsning som regeringen medfinansierar fram till och med december 2018. SKL:s målsättning med utvecklingsarbetet är att:

  • ett ökat antal kommuner, regioner och landsting har en systematisk struktur som innefattar tillräckliga redskap för att kunna ge de förtroendevalda det stöd som krävs,
  • förtroendevalda ska känna till de lokala rutiner och handlingsplaner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot