Publicerad: 24 oktober 2017

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier, Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har deltagit i ett utvecklingsarbete tillsammans med SKL kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Ta del av deras erfarenheter och material.

Se en kort intervju

SKL har gjort en intervju med Malvina Falk-Hamberg (S), förtroendevald, och Lars-Olov Wengelin, tjänsteperson, i Sollefteå kommun. Följande två frågor ställdes:

Varför är det viktigt för er att arbeta med frågan om hat och mot förtroendevalda? Vilka lärdomar har ni fått från projektarbetet?

Kontakt vid frågor

Lars-Olov Wengelin
Telefon växel 0620-68 20 00
Lars-Olov.Wengelin@solleftea.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot