Publicerad: 30 oktober 2018

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier, Region Norrbotten

Region Norrbotten har deltagit i ett utvecklingsarbete tillsammans med SKL kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Ta del av deras erfarenheter och material.

Se en kort intervju

SKL har gjort en intervju med Elisabeth Lindberg, förtroendevald, och Per Wågström, tjänsteperson, i Landstinget Västernorrland. Följande två frågor ställdes:

Varför är det viktigt för er att arbeta med frågan om hat och mot förtroendevalda? Vilka lärdomar har ni fått från projektarbetet?

Stärka det systematiska arbetet för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot