Publicerad: 22 januari 2018

Riktlinjer vid hot, våld, trakasserier, Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland har deltagit i ett utvecklingsarbete tillsammans med SKL kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Ta del av deras erfarenheter och material.

Se en kort intervju

SKL har gjort en intervju med Marie Westman, förtroendevald, och Mats Jonsson, tjänsteperson, i Landstinget Västernorrland. Följande två frågor ställdes:

Varför är det viktigt för er att arbeta med frågan om hat och mot förtroendevalda? Vilka lärdomar har ni fått från projektarbetet?

Kontakt vid frågor

Säkerhetschef Mats Jonsson
mats.jonsson2@lvn.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot