Publicerad: 30 oktober 2018

Riktlinjer vid hot, våld, trakasserier, Västerbottens läns landsting

Västerbottens landsting har deltagit i ett utvecklingsarbete tillsammans med SKL kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Ta del av deras erfarenheter och material.

Se en kort intervju

SKL har gjort en intervju med Nina Loughlin, förtroendevald, och Björn Sandström, tjänsteperson, Västerbottens landsting. Följande två frågor ställdes:

Varför är det viktigt för er att arbeta med frågan om hat och mot förtroendevalda? Vilka lärdomar har ni fått från projektarbetet?

Analys inför deltagande i projektet hot och våld mot förtroendevalda (PDF, nytt fönster)

Vägledning, styrdokument, checklistor

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda (PDF, nytt fönster)

Kontakt vid frågor

Kanslichef Sofia Jonsson
090-785 73 07
070-622 98 09
sofia.c.jonsson@vll.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot