Publicerad: 25 oktober 2017

Hat och hot i sociala medier

Sociala medier är en central och betydelsefull arena för förtroendevalda. Målet för SKL är att uppmärksamma hat och hot som förekommer på sociala medier mot förtroendevalda. Arbetet ska leda till stöd och råd om hur man bör förhålla sig, och när man blir utsatt på sociala medier.

Råd och stöd

För att värna vårt demokratiska system så är det viktigt att förtroendevalda rapporterar och anmäler när de har blivit utsatta för hat eller hot.

Råd och stöd till dig om du blir utsatt för hat, hot eller våld i ditt uppdrag 

Handlingsplaner, riktlinjer

I det förebyggande arbetet - Ställ krav på att det finns handlingsplaner för dig som förtroendevald.

Ta del av exempel från kommuner: riktlinjer, handlingsplaner och intervjuer

Läs vidare

Använd #demokratihot för att följa SKL i sociala medier.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot