Publicerad: 30 november 2018

Erfarenheter från nätverk - riktlinjer, handlingsplaner, intervjuer

SKL har genomfört ett utvecklingsarbete 2016-2017 tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Här kan du ta del av deras material.

Förebyggande systematiskt arbete mot hat, hot och våld mot förtroendevalda

Arbetet som har genomförts och är en del i en större satsning som regeringen har finansierat.

Exempel från kommuner

Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud kommun

Filipstads kommun

Nybro kommun

Uppsala kommun

Exempel från landsting och regioner

Västerbottens läns landsting

Region Norrbotten

Fakta

SKL har tillsammans med kommuner, landsting och regioner genomfört ett utvecklingsarbete under 2017 i syfte att stärka det systematiska arbetet för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda.

Arbetet är en del i en större satsning som regeringen medfinansierar fram till och med december 2018. SKL:s målsättning med utvecklingsarbetet är att:

  • ett ökat antal kommuner, regioner och landsting har en systematisk struktur som innefattar tillräckliga redskap för att kunna ge de förtroendevalda det stöd som krävs,
  • förtroendevalda ska känna till de lokala rutiner och handlingsplaner.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot